2022

ΧΩΜΑ Villas, Άνδρος

Στην Άνδρο, στη θέση Κάτω Απρόβατο, σε ένα οικόπεδο 5142,14τμ, με έντονη κλίση, σχεδιάστηκαν τρεις επιμήκεις, υπόσκαφες κατοικίες. Οι νοτιοδυτικές όψεις τους είναι ανοιχτές στη θέα προς το Αιγαίο ενώ οι μικρές αυλές στην πλάτη της κάθε κατοικίας δίνουν αέρα και φως στους εσωτερικούς τους χώρους.

Κατά μήκος των όψεων αυτών υπάρχουν διάτρητα κλωστρά από μέταλλο και ξύλο, που κινούνται σε οριζόντιο άξονα μπροστά από έναν στενό, επιμήκη χώρο. Σε αυτόν προθερμαίνεται ο αέρας πριν εισβάλει στο σπίτι τις ζεστές μέρες του καλοκαιριού. Με αυτόν τον τρόπο και ανάλογα με τις συνθήκες μεταβάλλονται οι όψεις των κατοικιών.

Καθώς εισέρχεται κανείς στις κατοικίες μέσω τις σκάλας στην α’ και β’  κατοικία ή του ανελκυστήρα στη β’ και γ’, η θέα προς τη θάλασσα αποκαλύπτεται μέσα από τα μεγάλα ανοίγματα της όψης. Το ανεπίχρηστο σκυρόδεμα, τα τσιμεντένια δάπεδα και οι τοίχοι αλλά και πολλές σχεδιαστικές λεπτομέρειες και υφές εντείνουν την αίσθηση της εισχώρησης σε έναν υπόσκαφο χώρο.

Το επίμηκες σχήμα των κολυμβητικών πισινών έχει αναφορά στις χαρακτηριστικές για την περιοχή δεξαμενές ποτίσματος όπως και το αλώνι, που αποτελεί αναφορά για τον κυκλικό σχεδιασμό του εξωτερικού χώρου στην α’ κατοικία.

Κάθε κατοικία είναι απολύτως καλυμμένη με χώμα και τοπική βλάστηση. Κάθε μία σημαίνεται από μία στέρνα στην είσοδό της, κάτω από την οποία υπάρχει δεξαμενή όμβριων για την κάλυψη των  αυξημένων αναγκών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.