2019

Γραφεία της iMEdD, Αθήνα

Αρχιτέκτονες: Μάρη Γκόγκα, Ηλίας Χανδέλης

Φωτογραφίες: Ηλίας Χανδέλης