Ξενοδοχείο Villa Rossa-Πάργα (2014)

Εικόνες

Ξενοδοχείο Villa Rossa-Πάργα Ξενοδοχείο Villa Rossa-Πάργα Ξενοδοχείο Villa Rossa-Πάργα Ξενοδοχείο Villa Rossa-Πάργα Ξενοδοχείο Villa Rossa-Πάργα Ξενοδοχείο Villa Rossa-Πάργα Ξενοδοχείο Villa Rossa-Πάργα Ξενοδοχείο Villa Rossa-Πάργα Ξενοδοχείο Villa Rossa-Πάργα Ξενοδοχείο Villa Rossa-Πάργα Ξενοδοχείο Villa Rossa-Πάργα Ξενοδοχείο Villa Rossa-Πάργα Ξενοδοχείο Villa Rossa-Πάργα Ξενοδοχείο Villa Rossa-Πάργα Ξενοδοχείο Villa Rossa-Πάργα Ξενοδοχείο Villa Rossa-Πάργα Ξενοδοχείο Villa Rossa-Πάργα Ξενοδοχείο Villa Rossa-Πάργα Ξενοδοχείο Villa Rossa-Πάργα Ξενοδοχείο Villa Rossa-Πάργα Ξενοδοχείο Villa Rossa-Πάργα Ξενοδοχείο Villa Rossa-Πάργα Ξενοδοχείο Villa Rossa-Πάργα Ξενοδοχείο Villa Rossa-Πάργα Ξενοδοχείο Villa Rossa-Πάργα Ξενοδοχείο Villa Rossa-Πάργα Ξενοδοχείο Villa Rossa-Πάργα Ξενοδοχείο Villa Rossa-Πάργα Ξενοδοχείο Villa Rossa-Πάργα Ξενοδοχείο Villa Rossa-Πάργα Ξενοδοχείο Villa Rossa-Πάργα Ξενοδοχείο Villa Rossa-Πάργα Ξενοδοχείο Villa Rossa-Πάργα

 

Κείμενο

Αντικείμενο του σχεδιασμού ήταν η γενική αναβάθμιση του συγκροτήματος Villa Rossa στην Πάργα, η σύνδεση των κτιρίων Villa Rossa και Rosanea μεταξύ τους και με το λόφο στην πίσω πλευρά το συνόλου.
Τονίστηκε με κατάλληλη διαμόρφωση, φύτευση και παράλληλα σήμανση  η βασική είσοδος στο συγκρότημα από τον κεντρικό δρόμο.
Η σύνδεση των δύο κτιρίων δημιουργήθηκε με η δυνατότητα εισχώρησης στον όγκο της Villa Rossa από την πίσω, προς την Rosanea, όψη του κτιρίου. Η διάνοιξη στο κατάλληλο σημείο μίας πόρτας-εισόδου έδωσε πνοή στην κίνηση προς τη θάλασσα, δημιούργησε νέες οργανώσεις χώρων και καθόρισε μια νέα εξωτερική πορεία. Η νέα χάραξη ενοποίησε το σύνολο και διευκόλυνε παράλληλα την κίνηση προς το λόφο.
Στο κτίριο της Villa Rossa διαμορφώθηκε η νέα Reception του συγκροτήματος με παράλληλη λειτουργία μικρού μουσείου-χώρου εκθέσεων-πωλητηρίου.
Στον όροφο της Villa Rossa έγινε γενική ανακατασκευή. Διατηρήθηκαν μόνο τα ίχνη των παλιών χώρων και έγινε εκ νέου πλήρης και λεπτομερής σχεδιασμός των νέων δωματίων  σε επίπεδο επίπλωσης και φωτισμού.
Στη συνολική επέμβαση έγινε προσπάθεια να αναδειχθούν τα ενδιαφέροντα αρχιτεκτονικά στοιχεία του κτιρίου και του ιστορικού χαρακτήρα του. Έγινε χρήση υλικού και επίπλων, που βρέθηκαν μέσα σ’ αυτό και σχεδιάστηκαν από την αρχή δημιουργώντας νέες αφηγήσεις στο χώρο.

φωτογραφίες:  Ηλίας Χανδέλης