Πρόταση για αρχιτεκτονικές επεμβάσεις σε ζυθοποιία στην Αταλάντη (2014)

Εικόνες

Πρόταση για αρχιτεκτονικές επεμβάσεις σε ζυθοποιία στην Αταλάντη Πρόταση για αρχιτεκτονικές επεμβάσεις σε ζυθοποιία στην Αταλάντη Πρόταση για αρχιτεκτονικές επεμβάσεις σε ζυθοποιία στην Αταλάντη Πρόταση για αρχιτεκτονικές επεμβάσεις σε ζυθοποιία στην Αταλάντη Πρόταση για αρχιτεκτονικές επεμβάσεις σε ζυθοποιία στην Αταλάντη

 

Κείμενο

Η πρόταση έχει ως στόχο την ανάδειξη του εργοστασίου και του περιβάλλοντός του σε πόλο έλξης κοινού με σκοπό αφενός εκπαιδευτικό (εκμάθηση της διαδικασίας παραγωγής της μπύρας) αφετέρου ψυχαγωγικό με τη λειτουργία σ’ αυτό χώρων εκδηλώσεων και εκθέσεων.

Γι αυτό το λόγο προτείνουμε μία πορεία, που μιμείται την κίνηση του νερού, του βασικότερου συστατικού του ζύθου.

Η πορεία αυτή ξεκινά στο σημείο της γεώτρησης, στο υψηλότερο δηλαδή σημείο του οικοπέδου και καταλήγει στην είσοδο του εργοστασίου μιμούμενη την κίνηση του νερού.

Στο πρώτο τμήμα της διατρέχει ένα φυσικό και τεχνητό τοπίο με πλούσια βλάστηση έως ότου φτάσει στο ίδιο το εργοστάσιο και συναντήσει τον ψηλότερο όγκο του. Η υψομετρική διαφορά της περιοχής αυτής με αυτή του εργοστασίου διευκολύνει στην εναέρια συνέχιση της κίνησης έτσι ώστε ο επισκέπτης να ξεναγείται χωρίς να εμπλέκεται στη λειτουργία του εργοστασίου.

Συνεργάτης αρχιτέκτονας Ηλίας Χανδέλης