Ανακατασκευή τμήματος κατοικίας στο Ν. Βουτζά (2013)

Εικόνες

Ανακατασκευή τμήματος κατοικίας στο Ν. Βουτζά Ανακατασκευή τμήματος κατοικίας στο Ν. Βουτζά Ανακατασκευή τμήματος κατοικίας στο Ν. Βουτζά Ανακατασκευή τμήματος κατοικίας στο Ν. Βουτζά Ανακατασκευή τμήματος κατοικίας στο Ν. Βουτζά Ανακατασκευή τμήματος κατοικίας στο Ν. Βουτζά Ανακατασκευή τμήματος κατοικίας στο Ν. Βουτζά Ανακατασκευή τμήματος κατοικίας στο Ν. Βουτζά Ανακατασκευή τμήματος κατοικίας στο Ν. Βουτζά Ανακατασκευή τμήματος κατοικίας στο Ν. Βουτζά Ανακατασκευή τμήματος κατοικίας στο Ν. Βουτζά Ανακατασκευή τμήματος κατοικίας στο Ν. Βουτζά

 

Κείμενο

Το αντικείμενο του σχεδιασμού ήταν η ανακατασκευή τμήματος μίας κατοικίας στο Ν. Βουτζά.
Βασική ιδέα ήταν η τροποποίηση της χώρου της κουζίνας της κατοικίας σε ένα έναν ενιαίο, μεγάλο χώρου διημέρευσης και η σύνδεσή του με τον υπόλοιπο καθιστικό χώρο.
Γι αυτό το σκοπό αλλά και για τη βελτίωση του φυσικού φωτισμού κρίθηκε απαραίτητη η καθαίρεση κάποιων τοίχων.
Τα υλικά, που χρησιμοποιήθηκαν είναι το υφιστάμενο πεντελικό μάρμαρο, μέταλλο, ξύλο με αδρή επιφάνεια και πατητή τσιμεντοκονία για τους πάγκους της κουζίνας και το δάπεδο. Έχει επιλεκτικά εφαρμογή stucco veneziano σε συγκεκριμένα σημεία.

φωτογραφίες: Νίκος Αλεξόπουλος