Ανακατασκευή και συνένωση δύο ορόφων διαμερίσματος στο Μαρούσι (2007)

Εικόνες

Ανακατασκευή και συνένωση δύο ορόφων διαμερίσματος στο Μαρούσι Ανακατασκευή και συνένωση δύο ορόφων διαμερίσματος στο Μαρούσι Ανακατασκευή και συνένωση δύο ορόφων διαμερίσματος στο Μαρούσι Ανακατασκευή και συνένωση δύο ορόφων διαμερίσματος στο Μαρούσι Ανακατασκευή και συνένωση δύο ορόφων διαμερίσματος στο Μαρούσι Ανακατασκευή και συνένωση δύο ορόφων διαμερίσματος στο Μαρούσι Ανακατασκευή και συνένωση δύο ορόφων διαμερίσματος στο Μαρούσι Ανακατασκευή και συνένωση δύο ορόφων διαμερίσματος στο Μαρούσι Ανακατασκευή και συνένωση δύο ορόφων διαμερίσματος στο Μαρούσι Ανακατασκευή και συνένωση δύο ορόφων διαμερίσματος στο Μαρούσι Ανακατασκευή και συνένωση δύο ορόφων διαμερίσματος στο Μαρούσι Ανακατασκευή και συνένωση δύο ορόφων διαμερίσματος στο Μαρούσι Ανακατασκευή και συνένωση δύο ορόφων διαμερίσματος στο Μαρούσι Ανακατασκευή και συνένωση δύο ορόφων διαμερίσματος στο Μαρούσι Ανακατασκευή και συνένωση δύο ορόφων διαμερίσματος στο Μαρούσι

 

Κείμενο

Το αντικείμενο του σχεδιασμού ήταν η συνένωση και ανακατασκευή δύο διαμερισμάτων, το ένα πάνω από το άλλο. Το υπερκείμενο επίπεδο δόθηκε στις χρήσεις, που αφορούν μόνο στην οικογένεια, ενώ το υποκείμενο σ’ αυτές με κοινωνικό χαρακτήρα.
Η διαφοροποίηση αυτή εντείνεται με τη χρήση διαφορετικών χρωμάτων, ήπιων στην πάνω στάθμη και πιο έντονων στην κάτω.
Η σύνδεση των δύο επιπέδων γίνεται με μία κυκλική μεταλλική κλίμακα, στοιχείο με ιδιαίτερη παρουσία στο χώρο.
Η επίπλωση και επί μέρους κατασκευές είναι σχεδιασμένες από την αρχιτέκτονα.

Σε συνεργασία με τους +3 architects