Δύο κατοικίες στην Άνδρο (2002)

Εικόνες

Δύο κατοικίες στην Άνδρο Δύο κατοικίες στην Άνδρο Δύο κατοικίες στην Άνδρο Δύο κατοικίες στην Άνδρο Δύο κατοικίες στην Άνδρο Δύο κατοικίες στην Άνδρο Δύο κατοικίες στην Άνδρο Δύο κατοικίες στην Άνδρο Δύο κατοικίες στην Άνδρο Δύο κατοικίες στην Άνδρο Δύο κατοικίες στην Άνδρο Δύο κατοικίες στην Άνδρο Δύο κατοικίες στην Άνδρο Δύο κατοικίες στην Άνδρο Δύο κατοικίες στην Άνδρο Δύο κατοικίες στην Άνδρο Δύο κατοικίες στην Άνδρο

 

Κείμενο

Η κατοικίες τοποθετούνται στο οικόπεδο λαμβάνοντας υπ΄ όψιν το φυσικό πρανές.
Η κάθε μία αποτελείται από δύο βασικούς όγκους με μικρή μεταξύ τους διαφορά επιπέδου.
Οι χώροι διημέρευσης των ισογείων εκτονώνονται στους άνετους εξωτερικούς χώρους, απ΄ όπου απολαμβάνει κανείς τη θέα προς τη θάλασσα.
Τα υλικά είναι η φυσική και τεχνητή πέτρα(σκυρόδεμα), οι τσιμεντοκονίες και το ξύλο στα δάπεδα.

Σε συνεργασία με τους +3 architects