Κατοικία με εργαστήριο ζωγραφικής στην Άνδρο (2001)

Εικόνες

Κατοικία με εργαστήριο ζωγραφικής στην Άνδρο Κατοικία με εργαστήριο ζωγραφικής στην Άνδρο Κατοικία με εργαστήριο ζωγραφικής στην Άνδρο Κατοικία με εργαστήριο ζωγραφικής στην Άνδρο Κατοικία με εργαστήριο ζωγραφικής στην Άνδρο Κατοικία με εργαστήριο ζωγραφικής στην Άνδρο Κατοικία με εργαστήριο ζωγραφικής στην Άνδρο Κατοικία με εργαστήριο ζωγραφικής στην Άνδρο Κατοικία με εργαστήριο ζωγραφικής στην Άνδρο

 

Κείμενο

Οι παράγοντες, που επηρέασαν στο σχεδιασμό ήταν το επικλινές του εδάφους, καθώς και η παρουσία έντονων βορειοανατολικών ανέμων.
Η πρόσβαση στο οικόπεδο γίνεται από την πίσω πλευρά, το ψηλότερο σημείο.
Μ’ αυτό το δεδομένο αντιμετωπίστηκε η παρουσία των δωμάτων ως αρχική όψη ενός συνόλου ενταγμένου στο περιβάλλον.
Βασικό αίτημα ήταν ο διακριτός διαχωρισμός της κύριας κατοικίας από το χώρο του εργαστηρίου ζωγραφικής.
Η διάρθρωση των όγκων είναι τέτοια, ώστε να αποτελεί ένα σύνολο, η είσοδος στο οποίο γίνεται μέσω ενός προφυλαγμένου, μεταβατικού χώρου, που λειτουργεί και αυλή και συνδετικό μεταξύ τους στοιχείο.
Τα υλικά είναι η φυσική και τεχνητή πέτρα(σκυρόδεμα), οι τσιμεντοκονίες και το ξύλο.

Σε συνεργασία με τους +3 architects