Σβούρες εξωτερικού χώρου (2015)

Σβούρες εξωτερικού χώρου Σβούρες εξωτερικού χώρου Σβούρες εξωτερικού χώρου Σβούρες εξωτερικού χώρου Σβούρες εξωτερικού χώρου Σβούρες εξωτερικού χώρου Σβούρες εξωτερικού χώρου

 

Παίζοντας με το φως στον εξωτερικό χώρο!

φωτογραφίες: Ηλίας Χανδέλης