Reception desk (2014)

Reception desk Reception desk

 

Το παλιό έπιπλο της reception στο ξενοδοχείο Villa Rossa έγινε μεγαλύτερο προσθέτοντας παλιές ξύλινες τάβλες, που βρέθηκα στο παλαιό κτίριο.

φωτογραφίες: Ηλίας Χανδέλης